Uprzejmie informujemy, że w maju 2023 r., po raz ostatni w ramach perspektywy 2014-2020 rozpoczęły się dostawy artykułów spożywczych do magazynu Banku Żywności w Płocku.

Dostawy obejmą 6 produktów: makaron jajeczny świderki, powidła śliwkowe, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały, olej rzepakowy przeznaczonych do dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących –odbiorców końcowych POPŻ.

Pomoc w ramach POPŻ przysługuje jeśli osoba lub rodzina spełnia przynajmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, oraz jeśli dochód nie przekracza:
1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Ponadto informujemy, iż z dniem 22.06.2023 r., rozpoczęliśmy wydawanie pomocy żywnościowej dla naszych Organizacji Partnerskich, które będą redystrybuować tę pomoc osobom zakwalifikowanym przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Informujemy iż, równolegle z wydawaniem żywności będziemy prowadzić działania towarzyszące zgodnie z obowiązującymi zasadami.