Bank Żywności w Płocku – misja

Bank Żywności w Płocku jest organizacją pożytku publicznego nie prowadzącą zarobkowej działalności gospodarczej, której głównym celem jest zapobieganie marnotrawieniu żywności, jej pozyskiwanie oraz nieodpłatne przekazywanie na rzecz osób najuboższych. Nasz Bank zajmujemy się także edukacją w zakresie prawidłowego odżywania oraz promowania postaw zachęcających do niemarnowania żywności.
Swoje działania prowadzimy na obszarze: powiatu płockiego oraz miast: Płocka, Wyszogrodu i Drobina, powiatu sierpeckiego i miasta Sierpc, powiatu gostynińskiego i miasta Gostynin, gminy Nowa Sucha, gminy Raciąż oraz miasta Bieżuń.
Celem naszych działań jest zmniejszenie obszarów niedożywienia i głodu oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.
Istotą naszego działania jest systematyczne pozyskiwanie żywności z różnorodnych źródeł m.in. od producentów i dystrybutorów. Bank Żywności w Płocku organizuje sukcesywnie zbiórki żywności kilka razy do roku.

  • 2006 – Rok rozpoczęcie działalności Banku Żywności

STATUT BANKU ŻYWNOŚĆI W PŁOCKU

Zarząd Banku ŻywnościKuczyński Marek – PrezesAldona Cybulska – Wiceprezes

Brukman Elżbieta – Sekretarz

Sadecka Katarzyna – Skarbnik

Wiśniewski Sławomir – Członek Zarządu