Sprawnie pomagamy mieszkańcom naszego regionu dzięki sieci organizacji pozarządowych. Organizacje codziennie przygotowują posiłku, wydają paczki i świadczą inną pomoc dla swoich podopiecznych. Naszymi partnerami są stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe, które prowadzą Domy Pomocy Społecznej, świetlice dla dzieci, schroniska, noclegownie, jadłodajnie. Jeśli jesteś organizacją i chcesz z nami współpracować skontaktuj się z biurem fundacji.

Lista OPL współpracujących z Bankiem Żywności w Płocku