Bank Żywności w Płocku – Związek Stowarzyszeń jako Organizacja Partnerska Regionalna [OPR], która razem z Federacją Polskich Banków Żywności [OPO]oraz współpracującymi Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi [OPL] odpowiada za dystrybucję artykułów spożywczych i działania towarzyszące w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Cel programu:

  • przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnienie działań towarzyszących, mających na celu wspieranie ich włączenia społecznego.

Zadania i działania realizowane w programie:

  • Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;
  • Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
  • Bezpłatne przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  • Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu ich włączenie społeczne;
  • Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnianie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.

Więcej na temat uzyskania pomocy żywnościowej i możliwości uczestnictwa w działaniach towarzyszących na stronie: www.fepz.bankizywnosci.pl

W ramach FEPŻ realizowanego w roku kalendarzowym 2024, Bank Żywności planuje dystrybucję 505 ton żywności do ok. 14 800 osób potrzebujących z województwa mazowieckiego

Bezpośrednią dystrybucję żywności będą wspierały organizacje partnerskie lokalne:

Nazwa OPL

Gmina

mobile

email

Strona internetowa

Social Media

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Płocku

Płock

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach

Staroźreby

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Jeżewie

Zawidz

Miejska Organizacja Związkowa Emerytów i  Rencistów „Solidarność” w Płocku

Płock

Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Płocku

Płock

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Płock Koło nr 42

Płock

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym

Zawidz

Rada Rodziców Przy Zespole Placówek Oświatowych w Bieżuniu

Bieżuń

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski

Płock

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Płock Koło nr 8 Staroźreby

Staroźreby

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy i Rozwoju Lokalnej Społeczności „RAZEM”

Szczutowo

Stowarzyszenie Zwykłe „Aktywni Seniorzy” Koziebrody

Raciąż

Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” w Bulkowie

Bulkowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie

Radzanowo

Stowarzyszenie Rodzi Zastępczych i Adopcyjnych „Otwarte Serca”

Płock

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy i Rozwoju Lokalnej Społeczności „Pomocna Dłoń”

Mochowo

Parafia Rzymskokatolicka Św. Benedykta

Płock

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu

Sierpc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie

Mochowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowa Sucha

Nowa Sucha

Stowarzyszenie Nasza Przyszłość Słubic i Okolic

Słubice

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy Płock Koło nr 10 w Radzanowie

Radzanowo

Rzymskokatolicka Parafia Św. Stanisława Kostki Klub Profilaktyki Środowiskowej „Nasz Domek”

Płock

Stowarzyszenie Zwykłe „Stokrotka”

Płock

Stowarzyszenie Na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju i Pomocy Mieszkańcom Gminy i Miasta Wyszogród „ Pomóżmy Potrzebującym”

Wyszogród

Stowarzyszenie „Nasz Drobin” w Drobinie

Drobin

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo

Drobin

Fundacja „Żyjesz Pomóż Innym”

Bielsk

Stowarzyszenie Mniejszości Romskiej w Płocku „Romani Bluma”

Płock

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie

Rościszewo

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych im. MSC w Płocku

Płock

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie

Gozdowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym

Szczawin Kościelny

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie

Gąbin

Stowarzyszenie „Nasze Sprawy”

Pacyna

Fundacja Miasto – Państwo

Płock

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta

Płock

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie

Brochów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie

Rybno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie

Młodzieszyn

Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek

Płock

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie

(w trakcie negocjacji)

Sochaczew

Dodatkowo Bank Żywności będzie realizował działania towarzyszące wśród osób potrzebujących mające na celu wspieranie ich włączenia społecznego:

  • Warsztaty edukacyjne z zakresu niemarnowania żywności, dietetyczne, kulinarne i ekonomiczne

Grupa docelowa:

  • Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza kryterium dochodowego wskazanego przez Instytucję Zarządzającą.

Więcej o sposobie kwalifikacji do programu na stronie:  https://fepz.bankizywnosci.pl/kwalifikacja-do-programu/

Przewidziane efekty i rezultaty:

  • zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację działań towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.

Wartość projektu: zostanie podana w chwili podpisania umowy z IP.

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: zostanie podana w chwili podpisania umowy z IP.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Skargi dotyczące sposobu realizacji programu oraz dystrybucji artykułów spożywczych można składać do Federacji Polskich Banków Żyzności na adres e-mail:fepz@bankizywnosci.pl lub do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji o programie oraz sposobie jego realizacji na stronie internetowejwww.fepz.bankizywnosci.pl

oraz na Mediach Społecznościowych Federacji Polskich Banków Żywności:

Banki Żywności – 🟠 Banki Żywności realizują program… | Facebook

Federacja Polskich Banków Żywności na LinkedIn: #funduszeue #funduszeeuropejskie #bankiżywności