Skontaktuj się z nami

W celu kontaktu wypełnij poniższy formularz. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

  Adresy

  • Biuro

   Plac gen. Jarosława Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock

  • Magazyn

   ul. Targowa 7, 09-402 Płock

  • Telefon do biura

   tel.: 242644298

  • E-mail

   pomozinnym@poczta.onet.pl


   

  Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Żywności w Płocku
   (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Plac gen. J. Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Plac gen. J. Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
  3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie art.6 ust.1 lit. b oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Przetwarzanie odbywa się w celu nawiązania kontaktu z Administratorem.
  5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.
  8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podanie danych osobowych jest wymogiem do kontaktu z Administratorem.
  11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.