Bank Żywności w Płocku realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 10 966 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 192248,8 ton żywności w formie o 33060 paczek żywnościowych lub 3648 posiłków.

W ramach programu zrealizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 30 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły 699 osoby.

Współpracowaliśmy z 36 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego.