W dniu 04.10.2022r., odbyło się kolejne spotkanie z Uchodźcami z Ukrainy podczas którego zjedli wspólnie posiłek. Podczas spotkania dzieci z Miejskiej świetlicy nr. 2 przy parafii świętego Benedykta w Radziwiu zaprezentowały inscenizacje na temat jesieni.