Bank Żywności w Płocku oferuje powierzchnie magazynowe do chwilowego
przechowywania pozyskanych dla Ukrainy darowizn różnego rodzaju tj.
żywności, artykułów chemicznych, środków czystości, środków
opatrunkowych.
Trwaja uzgodnienia Instytucji Zarządzającej Programem
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa co do systematycznej pomocy żywnościowej
dla uchodźców znajdujących się już na terenie Polski.

Pomagajmy!!!